Organizacijski odbor BikeOS festivala:

  • mr.sc. Boris Piližota, zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka
  • Alen Majić, pomoćnik direktora Tržnica d.o.o. Osijek
  • Tomislav Horvat, dipl. oec, HNK
  • mr.sc. Igor Medićdirektor Tržnica d.o.o. Osijek
  • Saša Uranjek, univ.spec. oec. Direktor TZ Osijek.