bikeOS – URBANI BIKE FESTIVAL OSIJEK

Grad Osijek, Turistička zajednica grada Osijeka i Tržnica d.o.o. Osijek u suradnji s partnerima organiziraju dinamičan i zabavan projekt na kojem se svi zainteresirani sugrađani (djeca, odrasli i cijele obitelji) mogu besplatno uključiti u „BikeOS OLIMPIJADU“ na kojoj će moći provjeriti svoje biciklističko znanje (Policija), spretnost u vožnji (Pannonian Challenge – Skate Park) te test “jeste li znali” vezan za sadržaje iz područja turizma i turističkih znamenitosti grada na Dravi (TZ Osijek). Za prvih 200 sudionika osigurane su posebne BikeOS majice i prigodne nagrade za najbolje natjecatelje po disciplinama a glavna nagrada za pobjednika BikeOS olimpijade je bicikl.

Biciklisti osijek

bikeOS OLIMPIJADA

Urbani festival je zamišljen kao dinamičan i zabavan projekt na kojem se svi zainteresirani sugrađani mogu aktivno uključiti u „bikeOS OLIMPIJADU“ na kojoj će moći provjeriti svoje biciklističko znanje, spretnost u vožnji, vještinu popravka bicikla te znanje o našem gradu Osijeku.

Kandidati moraju biti stariji od 12 godina

Za prvih 100 sudionika osigurane su posebne bikeOS majice i prigodne nagrade za najbolje natjecatelje po disciplinama a glavna nagrada za pobjednika bikeOS olimpijade je bicikl.

Vidi više

za naš OSIJEK

Ovim događajem želimo zajedno s nekoliko biciklističkih udruga promovirati vožnju bicikla u više aspekata, od rekreativne vožnje, sportske aktivnosti i zdravog života.

Povodom toga smanjujemo štetne plinske emisije i činimo naš grad zdravijim. Prometna policija aktivno se uključuje u edukaciju o sigurnoj vožnji te cilj nam je još bolje prezentirati i povezati sve sudionike u jedan zajednički događaj koji će se održavati nekoliko puta godišnje.

bikeOS

OSIJEK | Regionalni glavni grad bicikla

Osnovni motiv za organizaciju festivala je činjenica da građani grada Osijeka prednjače u korištenju bicikala kao prijevoznog sredstva. Grad Osijek je sa preko 50 km biciklističkih staza kroz cijeli grad stvorio preduvjete da Osijek postane glavni biciklički grad u regiji.

bikeOS IZLAGAČI

Za sve izlagače osigurano je 16 kvadratnih metara izložbenog prostora i štand

Pronađite svoje mjesto

PRIJAVA ZA IZLAGAČE
Bike-os štand

GALERIJA

NOVOSTI

GENERALNI POKROVITELJ

Zagrebačka banka